1. กดไปที่ไอคอน +
 2. จากนั้นกด เติมเงิน
 3. กด เติมเงิน เพื่อยืนยันจำนวนเงิน
 4. กดเลือกช่องทางการเติมเงิน
 5. เลือกบัญชีธนาคารที่ผูกไว้
 6. ผู้ใช้งานใส่ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
 7. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและดำเนินการเติมเงินสำเร็จ
 1. กดที่ไอคอน +
 2. จากนั้นกด เติมเงิน
 3. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติม
 4. กด เติมเงิน เพื่อยืนยันจำนวนเงิน
 5. เลือกเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ CenPay
 6. ใส่รหัส PIN
 7. แสดง QR Code นี้ให้แก่พนักงานที่เคาน์เตอร์ CenPay เพื่อสแกนโค้ดสำหรับเติมเงิน

หมายเหตุ: ถ้าหากผู้ใช้ไม่เคยเพิ่มช่องทางการเติมเงินอื่น ค่าเริ่มต้นของวิธีชำระเงินจะเป็นเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ CenPay