การรับเงินด้วย QR
สมัครง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย
ด้วยประสบการณ์ใหม่ eKYC
Slider
การรับเงินด้วย QR
สมัครง่าย รวดเร็ว
และปลอดภัยขั้นสูงสุด
Slider
  1. ไปที่ “QR ของฉัน
  2. เลือก “รับเงิน” และกดระบุจำนวนเงิน
  3. ระบุจำนวนที่ต้องการจะรับ
  4. จะได้ QR ที่มีจำนวนเงินที่จะรับระบุไว้
  5. แสดงหรือส่ง QR นี้กับผู้ที่ต้องทำการโอนเงินให้

 

เมื่อปลายทางกำลังทำการสแกนระบบจะขึ้นชื่อและสถานะให้ทราบว่ากำลังทำการโอนเงินให้