default-banner
การรับเงินด้วย QR
สมัครง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย
ด้วยประสบการณ์ใหม่ eKYC
merchant-partner-cover-m@2x
การรับเงินด้วย QR
สมัครง่าย รวดเร็ว
และปลอดภัยขั้นสูงสุด
  1. ไปที่ “QR ของฉัน
  2. เลือก “รับเงิน” และกดระบุจำนวนเงิน
  3. ระบุจำนวนที่ต้องการจะรับ
  4. จะได้ QR ที่มีจำนวนเงินที่จะรับระบุไว้
  5. แสดงหรือส่ง QR นี้กับผู้ที่ต้องทำการโอนเงินให้

 

เมื่อปลายทางกำลังทำการสแกนระบบจะขึ้นชื่อและสถานะให้ทราบว่ากำลังทำการโอนเงินให้