สามารถจ่ายเงินสำหรับ คลิกสั่งไวไม่รอคิว (Order & Collect) ผ่านแอปพลิเคชันดอลฟินด้วยวิธีใดได้บ้าง

หากได้สินค้าจากบริการ คลิกสั่งไวไม่รอคิว (Order & Collect) ไม่ครบหรือไม่ถูกต้องควรทำอย่างไร

คลิกสั่งไวไม่รอคิว (Order & Collect) คืออะไร

จะรู้ได้อย่างไรว่าออเดอร์จัดเสร็จเรียบร้อย เมื่อสั่งซื้อเสร็จและพร้อมไปรับสินค้าได้

หากต้องการสั่งซื้อสินค้าที่อยู่นอกเหนือจากรายการควรทำอย่างไร