ถ้าใส่รหัสเข้าใช้งาน หรือรหัสยืนยัน (OTP) ผิดบ่อยจนบัญชีล็อก ต้องทำอย่างไรบ้าง

ถ้าต้องการอายัดบัญชีดอลฟิน สามารถทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไรบ้าง

ฉันจะติดต่อศูนย์บริการลูกค้าดอลฟิน ได้ที่ช่องทางใดบ้าง