จะผูกบัญชีของแอปพลิเคชันดอลฟินเข้ากับบัญชี The 1 ได้อย่างไร

แอปพลิเคชันดอลฟิน และ The 1 มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

จะทราบได้อย่างไรว่าผูกบัญชี The 1 กับแอปพลิเคชันดอลฟินสำเร็จแล้ว

สามารถสมัครบัญชี The 1 ผ่านแอปพลิเคชันดอลฟินได้หรือไม่

ต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันดอลฟินเท่าไหร่ ถึงจะได้รับคะแนน The 1

คะแนน The 1 จากการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันดอลฟินจะเข้าเมื่อไหร่

สามารถเปลี่ยนบัญชี The 1 ที่ผูกไว้ได้หรือไม่

หากไม่ได้รับคะแนน The 1 เมื่อใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันดอลฟิน จะต้องทำอย่างไร