ยอดขั้นต่ำในการใช้วงเงิน

1) กรณีซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ ผ่าน Dolfin Application
ยอดซื้อสิ้นค้าขั้นต่ำ (หลังหักส่วนลดแล้ว) ที่สามารถชำระด้วยสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai via Dolfin Money คือ 300 บาท/ใบแจ้งยอดชำระ เพื่อผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 3 เดือน

2) กรณี ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี ผ่านแอป SCB Easy
2.1 เลือกชำระหนี้แบบผ่อนชำระเป็นรายเดือน
สามารถเลือกเบิกเงินขั้นต่ำ
เริ่มต้นที่ 1,000 บาท/รายการ ผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 4 เดือน
ขั่นต่ำ 1,500 บาท/รายการ ผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 6 เดือน
ขั่นต่ำ 3,000 บาท/รายการ ผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 12 เดือน
ขั่นต่ำ 6,000 บาท/รายการ ผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 24 เดือน
ขั่นต่ำ 9,000 บาท/รายการ ผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 36 เดือน

2.2 เลือกชำระหนี้แบบขั้นต่ำหรือเต็มจำนวน
สามารถเบิกถอนเงินขั้นต่ำ เริ่มต้นที่ 100 บาท เป็นต้นไป