คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าDolfin PayLaterDolfin PayLater มีวิธีการคำนวณดอกเบี้ยอย่างไร

Dolfin PayLater มีวิธีการคำนวณดอกเบี้ยอย่างไร

คุณสามารถคำนวณดอกเบี้ยได้ง่ายๆ เช่น หากคุณซื้อสินค้าราคา 10,000 บาท และเลือกผ่อนชำระแบบ 3 เดือน โดยผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 0.41% ต่อเดือน จะสามารถคำนวณออกมาได้ ดังนี้

(10,000 / 3) + (10,000*0.41%) = 3,374.33 บาท/เดือน (เฉลี่ยดอกเบี้ย 41 บาท/เดือน ค่ะ)