คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าDolfin PayLaterDolfin PayLater มีวิธีการคำนวณดอกเบี้ยอย่างไร

Dolfin PayLater มีวิธีการคำนวณดอกเบี้ยอย่างไร

คุณสามารถคำนวณดอกเบี้ยได้ง่ายๆ เช่น หากคุณซื้อสินค้าราคา 10,000 บาท และเลือกผ่อนชำระแบบ 6 เดือน โดยผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 0.52% ต่อเดือน จะสามารถคำนวณออกมาได้ ดังนี้

(10,000 / 6) + (10,000*0.52%) = 1,718.66 บาท/เดือน (เฉลี่ยดอกเบี้ย 52 บาท/เดือน ค่ะ)