Dolfin Money by KBank คืออะไร

Dolfin Money by KBank คือวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในรูปแบบ Virtual Card ที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทยเพื่อเป็นวงเงินสำรองให้คุณคล่องตัวในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน พร้อมใช้ทุกสถานการณ์ แถมใช้งานสะดวกสบายโดยไม่ต้องพกบัตร และไม่มีการเสียดอกเบี้ย เมื่อไม่มีการใช้วงเงิน โดยคุณสามารถใช้วงเงินได้ ดังนี้ ค่ะ

  1. บริการเบิกถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้บัตรที่ตู้ K-ATM ผ่าน K PLUS
  2. บริการเบิกถอนวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของคุณผ่านช่องทาง K PLUS และแอปพลิเคชันดอลฟิน
  3. บริการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการบนร้านค้าออนไลน์ที่รับบัตร Union Pay
  4. บริการใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ท (Dolfin wallet) โดยการผูกวงเงิน Dolfin Money