คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าDolfin PayLaterเคยได้รับวงเงิน PayLater แต่ทำไมถึงหาทางเข้าเพื่อใช้วงเงิน PayLater อีกไม่ได้

เคยได้รับวงเงิน PayLater แต่ทำไมถึงหาทางเข้าเพื่อใช้วงเงิน PayLater อีกไม่ได้

ตามที่บริษัทได้มีการอนุมัติวงเงิน DolfinPayLater แก่คุณไปก่อนหน้านี้ บริษัทพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจยังไม่ตรงกับความต้องการของคุณ เนื่องจากคุณไม่มีการใช้วงเงินสินเชื่อเป็นระยะเวลาพอสมควร ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งยกเลิกวงเงินสินเชื่อ Dolfin PayLater ของคุณดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป เพื่อที่บริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากกว่านี้ และกลับมานำเสนอแก่คุณอีกครั้ง
บริษัทฯ ขอขอบคุณที่คุณเป็นลูกค้าที่ดีของเราเสมอมา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้