คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyอนุมัติวงเงินสูงสุดเท่าไหร่ และพิจารณาจากอะไร

อนุมัติวงเงินสูงสุดเท่าไหร่ และพิจารณาจากอะไร

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท โดยพิจารณาจากรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด