คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyอนุมัติวงเงินสูงสุดเท่าไหร่ และพิจารณาจากอะไร

อนุมัติวงเงินสูงสุดเท่าไหร่ และพิจารณาจากอะไร

สินเชื่ออนุมัติวงเงินเริ่มต้นที่ 5,000 – 50,000 บาทค่ะ โดยพิจารณาจากรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ค่ะ ทั้งนี้ รายละเอียด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดค่ะ