คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าDolfin Money by KBankอนุมัติวงเงินสูงสุดเท่าไหร่ และพิจารณาจากอะไร

อนุมัติวงเงินสูงสุดเท่าไหร่ และพิจารณาจากอะไร

สินเชื่ออนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนดค่ะ

  • หากคุณมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
  • หากคุณมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท จะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

หมายเหตุ: กรณีรายได้ของคุณต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน คุณจะต้องมีสินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 3 แห่งค่ะ