คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าข้อมูลทั่วไป Dolfin Moneyหากไม่มีเอกสาร 50 ทวิ ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้างเพื่อยื่นขอสินเชื่อ

หากไม่มีเอกสาร 50 ทวิ ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้างเพื่อยื่นขอสินเชื่อ

การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับธนาคารซึ่งจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ, รายได้, ประวัติการชำระสินเชื่อ รวมถึงภาระหนี้ของคุณที่มีอยู่กับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ ค่ะ ทั้งนี้ หากคุณประกอบอาชีพอิสระ คุณจำเป็นต้องใช้เอกสาร 50 ทวิ ซึ่งแสดงข้อมูลรายได้ของคุณเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อเท่านั้นค่ะ