คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าDolfin Money by KBankหากไม่มีเอกสาร 50 ทวิ ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้างเพื่อยื่นขอสินเชื่อ

หากไม่มีเอกสาร 50 ทวิ ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้างเพื่อยื่นขอสินเชื่อ

การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับธนาคารซึ่งจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ, รายได้, ประวัติการชำระสินเชื่อ รวมถึงภาระหนี้ของคุณที่มีอยู่กับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ ค่ะ ทั้งนี้ หากคุณประกอบอาชีพอิสระและไม่มีเอกสาร 50ทวิ คุณสามารถใช้เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อค่ะ