คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyหากไม่ผ่านการอนุมัติจะต้องรอสมัครใหม่กี่วัน

หากไม่ผ่านการอนุมัติจะต้องรอสมัครใหม่กี่วัน

กรณีไม่ผ่านการอนุมัติ ลูกค้าจะสามารถสมัครใหม่ได้อีกครั้งใน 30 วัน หลังจากทราบผลพิจารณา