คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าDolfin PayLaterหากผิดนัดชำระหรือชำระยอดแบ่งจ่ายเกินระยะเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับหรือไม่

หากผิดนัดชำระหรือชำระยอดแบ่งจ่ายเกินระยะเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับหรือไม่

หากคุณชำระเงินคืนล่าช้า หรือชำระเงินไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขการชำระเงินคืนที่กำหนดไว้ คุณอาจถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดและ/หรือเบี้ยปรับในอัตราที่บริษัทกำหนด แต่อย่างไรก็ดี เมื่อคิดดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัดรวมถึงเบี้ยปรับรวมกันแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปีค่ะ