คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าDolfin Insureหากต้องการยกเลิกการทำประกันต้องทำอย่างไรบ้าง

หากต้องการยกเลิกการทำประกันต้องทำอย่างไรบ้าง

คุณสามารถติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อขอยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ได้ด้วยตนเองค่ะ โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการคืนเงินเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยนั้นๆ กำหนดค่ะ