คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าการโอนเงินสามารถโอนเงินผ่านบัญชีดอลฟิน วอลเล็ท ได้กี่วิธี

สามารถโอนเงินผ่านบัญชีดอลฟิน วอลเล็ท ได้กี่วิธี

คุณสามารถเลือกโอนเงินผ่านบัญชีดอลฟิน วอลเล็ท (Dolfin wallet) ได้ 2 วิธี ดังนี้ค่ะ
  1. โอนเงินไปยังบัญชีดอลฟิน
  2. โอนเงินไปยังบัญชีพร้อมเพย์
    • โอนเงินไปยังบัญชีพร้อมเพย์ที่สมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์
    • โอนเงินไปยังบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน