คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyสามารถเบิกถอนเงินสดจากวงเงินสินเชื่อได้หรือไม่

สามารถเบิกถอนเงินสดจากวงเงินสินเชื่อได้หรือไม่

คุณไม่สามารถเบิกถอนวงเงินสินเชื่อเป็นเงินสดได้ค่ะ โดยวงเงินดังกล่าวจะสามารถใช้ในการผ่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านแอปพลิเคชันดอลฟินเท่านั้น