คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าDolfin PayLaterสามารถตรวจสอบยอดที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้ที่ไหน

สามารถตรวจสอบยอดที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้ที่ไหน

คุณสามารถตรวจสอบยอดที่ต้องผ่อนชำระได้ที่แอปพลิเคชันดอลฟิน โดยเข้าไปที่เมนู Dolfin PayLater และตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หัวข้อรายการรอเรียกเก็บ (Unbilled) หรือรายการเรียกเก็บ (Billed) ค่ะ