คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับร้านค้าร้านค้าประเภทใดบ้างที่สามารถสมัครเป็นร้านค้ากับแอปพลิเคชันดอลฟินได้

ร้านค้าประเภทใดบ้างที่สามารถสมัครเป็นร้านค้ากับแอปพลิเคชันดอลฟินได้

ร้านค้าที่สามารถสมัครเป็นร้านค้ากับแอปพลิเคชันดอลฟินได้ มีดังนี้ค่ะ

  1. ร้านค้าประเภทนิติบุคคลรายใหญ่
  2. ผู้ประกอบการรายย่อย
  3. บุคคลธรรมดา ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าร่วมเป็นร้านค้าสมาชิก