คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าDolfin PayLaterรายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการซื้อสินค้า

รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการซื้อสินค้า

เงือนไขการยกเลิกการซื้อสินค้าเป็นไปตามที่แต่ละร้านค้ากำหนด โดยเมื่อร้านค้าทำการยกเลิกรายการสำเร็จแล้วลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าวงเงิน Dolfin PayLater ภายในวันที่ทำรายการยกเลิกค่ะ