คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับร้านค้าถ้าต้องการสมัครเข้าเป็นร้านค้ากับแอปพลิเคชันดอลฟิน จะต้องใช้เวลาในการอนุมัติกี่วัน

ถ้าต้องการสมัครเข้าเป็นร้านค้ากับแอปพลิเคชันดอลฟิน จะต้องใช้เวลาในการอนุมัติกี่วัน

ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและการอนุมัติการสมัครของร้านค้าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันทำการค่ะ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการสมัครครบถ้วนค่ะ