ยังสมัคร/ใช้วงเงิน Dolfin PayLater ได้ไหม?

บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสม และเข้าถึงความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการให้บริการช่องทางชำระเงินด้วย Dolfin PayLater ตลอดจนการสมัครขอวงเงินสำหรับลูกค้าใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปค่ะ โดยการยกเลิกนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ
ขอบคุณที่คุณวางใจใช้บริการ Dolfin PayLater มาโดยตลอด และต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ