คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับร้านค้ามีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าเป็นร้านค้ากับแอปพลิเคชันดอลฟินหรือไม่

มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าเป็นร้านค้ากับแอปพลิเคชันดอลฟินหรือไม่

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็บค่าสมัครสมาชิกร้านค้าค่ะ โดยบริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการทำรายการจากยอดขายเท่านั้น