คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับร้านค้าร้านค้า สินค้า หรือบริการประเภทใดบ้างที่ไม่สามารถสมัครเป็นร้านค้ากับแอปพลิเคชันดอลฟินได้

ร้านค้า สินค้า หรือบริการประเภทใดบ้างที่ไม่สามารถสมัครเป็นร้านค้ากับแอปพลิเคชันดอลฟินได้

 1. ยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และสินค้าหรือที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
 2. ธุรกิจขายตรง ธุรกิจโครงข่าย แชร์ลูกโซ่
 3. สินค้าประเภท อัญมณี ทองคำ ที่มีแหล่งที่มาของสินค้าอย่างไม่ถูกต้อง
 4. สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ศาสนา ดวง วัตถุมงคล ฯลฯ
 5. สินค้ามือสอง สินค้าฝากขายที่ไม่สามารถพิสูจน์ที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
 6. สัตว์ป่า สัตว์สงวนตามกฎหมาย สิ่งมีชีวิตหรือสัตว์เลี้ยงที่มีพิษ ดุร้าย หรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
 7. สินค้าปลอม หรือ สินค้าที่ทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์
 8. สินค้าที่ต้อง Pre Order จากต่างประเทศ
 9. ยาหรืออาหารเสริม ที่ไม่มีใบรับรองจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.)
 10. ยาหรืออาหารเสริมที่มีสรรพคุณเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ
 11. ธุรกิจที่พักโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
 12. ธุรกิจท่องเที่ยวที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 13. สถานรักษาโรค
 14. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อร่างกายด้านสุขภาพ, ความสวยงาม ที่ไม่มีใบรับรองจากผู้ผลิต หรือ สถาบันทางการแพทย์
 15. เคเบิ้ล หรือกล่องสัญญาณดาวเทียม จำพวก กล่อง Sky Box, Dream Box, Open Box, HD Vision
 16. ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือ ห้ามจำหน่าย เช่น น้ำยาฆ่าแมลง, ผลิตภัณฑ์ Stemcell ทุกชนิด
 17. ธุรกิจประเภท Bitcoins ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแล
 18. ธุรกิจประเภทประมูลบางประเภท

** เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามดุลพินิจที่บริษัทฯกำหนด