คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyบริการ ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี คืออะไร สามารถทำอะไรได้บ้าง

บริการ ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี คืออะไร สามารถทำอะไรได้บ้าง

บริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ท่าน โดยเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในวงเงิน ShopJai via Dolfin Money ของท่านเป็นเงินสด แล้วโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ของท่าน ผ่านแอป SCB Easy
1) แบบผ่อนชำระเป็นรายเดือน
ระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 4 เดือนไปจนถึงสูงสุดถึง 36 เดือน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เบิกถอน โดยมียอดขั้นต่ำในการเบิกถอนคือ 1,000 บาท

2) แบบผ่อนขำระขั้นต่ำหรือเต็มจำนวน

  • เลือกเบิกถอนเงินขั้นต่ำ 100 บาท เป็นต้นไป โดยสามารถจ่ายชำระขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 3% ของยอดค้างชำระ
  • ผู้กู้สามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ ผ่านบริการดีจังโอนเงินเข้าบัญชี ได้ไม่เกิน 20 ครั้งต่อวัน และจำนวนเงินที่ขอเบิกรวมกันแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้จำนวนครั้งในการทำรายการและจำนวนเงินรวมสูงสุด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหน้าตามที่ธนาคารจะกำหนด
  • ผู้กู้จะมีสิทธิเบิกใช้สินเชื่อได้ก็ต่อเมื่อผู้กู้ยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่ในขณะที่ทำรายการในแต่ละครั้งนั้นๆ