จะใช้วงเงิน ShopJai via Dolfin Money ได้อย่างไร

ทันทีที่คุณสมัครและได้รับการอนุมัติวงเงิน คุณสามารถใช้วงเงินได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันดอลฟิน! ไม่ว่าจะใช้ซื้อสินค้าหรือบริการ ทั้งบนร้านค้าออฟไลน์หรือออนไลน์ที่รองรับ Dolfin เพียงเลือกชำระด้วยสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai via Dolfin Money แบบผ่อนชำระรายเดือนเท่านั้น โดยคุณสามารถเลือกแผนการชำระได้ 3,6,9,10,12,18,24,36 เดือน (การเลือกแผนการชำระขึ้นอยู่กับยอดชำระรวมสิ้นค้าในแต่ละใบแจ้งยอดชำระ) โดยยอดซื้อสิ้นค้าขั้นต่ำหลังหักส่วนลดแล้วที่สามารถชำระด้วยสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai via Dolfin Money คือ 300 บาท/ใบแจ้งยอดชำระ เพื่อผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 3 เดือนค่ะ