คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าDolfin Money by KBankจะอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครขอสินเชื่อได้อย่างไร

จะอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครขอสินเชื่อได้อย่างไร

คุณสามารถอัปโหลดเอกสารประกอบการขอสินเชื่อผ่านแอป K PLUS เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนของแอป K PLUS ซึ่งแจ้งรายละเอียดเอกสารต่างๆ ที่ต้องอัปโหลด พร้อมขั้นตอนการ อัปโหลด กรุณากดที่ข้อความนั้นค่ะ
  2. ระบบจะพาคุณมาที่ขั้นตอนแนบเอกสาร กรุณากด “ดำเนินการต่อ”
  3. คุณจะเห็นรายละเอียดของเอกสารที่ต้องอัปโหลดทั้งหมด จากนั้นกรุณากด “Add file”
  4. เลือกประเภทรูปเอกสารที่ต้องการอัปโหลด และ กด “ยืนยัน” (กรุณาตรวจสอบความชัดเจนของรูปภาพก่อนการอัปโหลด โดยสามารถอัปโหลดเอกสารได้สูงสุด 50 รูป)
  5. เมื่ออัปโหลดเอกสารครบตามที่ธนาคารต้องการแล้ว กด “ยืนยัน”
  6. จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการอัปโหลดเอกสารสำเร็จ
  7. เมื่ออัปโหลดเอกสารสำเร็จแล้ว คุณจะได้รับข้อความว่า “ธนาคารได้รับเอกสารของคุณแล้ว”

หมายเหตุ: กรณีมีเอกสารเกิน 50 รูป คุณสามารถอัปโหลดเอกสารเข้ามาจำนวน 50 หน้าก่อน หลังจากทำการอัปโหลดแล้วภายใน 5 วันทำการ คุณจะได้รับการแจ้งติดตามเอกสารเพิ่มเติมค่ะ ซึ่งคุณสามารถอัปโหลดเอกสารส่วนที่เหลือเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะ