จะสอบถามสถานะการสมัครได้อย่างไร

Dolfin application หรือลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามธนาคารไทยพาณิชย์ได้ที่ SCB-Call Center 02 – 777-7777