จะสอบถามสถานะการสมัครได้อย่างไร

คุณสามรถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่แอปพลิเคชันดอลฟิน หรือติดต่อสอบถามธนาคารไทยพาณิชย์ได้ที่ SCB-Call Center 0 2777 7777 ค่ะ