คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyสามารถทำรายการคืนสินค้า (Refund) ได้จากที่ไหน

สามารถทำรายการคืนสินค้า (Refund) ได้จากที่ไหน

ลูกค้าสามารถทำรายการคืนสินค้าได้ภายใน 45 วัน หรือขึ้นอยู่กับรายละเอียดและเงื่อนไขของร้านค้า นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำการซื้อสินค้า (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยลูกค้าจะได้รับวงเงินคืนเข้าบัตร ShopJai via Dolfin Money ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันทำรายการคืนสินค้ากับทางร้านค้า