คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyจะสมัครสินเชื่อ SCB ShopJai via Dolfin Money ต้องทำอย่างไร

จะสมัครสินเชื่อ SCB ShopJai via Dolfin Money ต้องทำอย่างไร

ผู้สมัครสินเชื่อต้องเป็นลูกค้า SCB และมี Dolfin Account ที่ผ่านการยืนยันตัวตน ตามที่ธนาคารกำหนดแล้ว รวมทั้งเป็นผู้สมัครที่มีรายชื่ออยู่ในโครงการ และได้รับข้อความหรือสื่อประชาสัมพันธ์เรียนเชิญให้สมัครบริการเท่านั้น จึงจะสามารถสมัคร SCB ShopJai via Dolfin Money ได้ – ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> Link มาที่ website www.dolfinthailand.com/howtoapply-for-newusers-scb/ ค่ะ