คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyจะสมัครสินเชื่อ SCB ShopJai via Dolfin Money ต้องทำอย่างไร

จะสมัครสินเชื่อ SCB ShopJai via Dolfin Money ต้องทำอย่างไร

‘ผู้สมัครสินเชื่อต้องเป็นลูกค้า SCB และมีบัญชี Dolfin ที่ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าและบัตรประชาชน (KYC level 3) เสร็จสมบูรณ์ตามที่ธนาคารกำหนดแล้ว รวมทั้งมีรายชื่ออยู่ในโครงการและได้รับข้อความหรือสื่อประชาสัมพันธ์บริการเท่านั้นจึงจะสามารถสมัคร SCB ShopJai via Dolfin Money ได้ค่ะ โดยคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com/howtoapply-for-newusers-scb/ ค่ะ