คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyจะสมัครสินเชื่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

จะสมัครสินเชื่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

คุณสามารถสมัครได้ง่ายๆ เลยค่ะ ไม่ต้องใช้เอกสารรายได้หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อค่ะ ธนาคารไทยพาณิชย์มีการนำข้อมูลปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินที่คุณได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาให้สินเชื่อ ทั้งนี้ รายละเอียด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดค่ะ