คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าสั่งไวไม่รอคิวจะรู้ได้อย่างไรว่าออเดอร์จัดเสร็จเรียบร้อย เมื่อสั่งซื้อเสร็จและพร้อมไปรับสินค้าได้

จะรู้ได้อย่างไรว่าออเดอร์จัดเสร็จเรียบร้อย เมื่อสั่งซื้อเสร็จและพร้อมไปรับสินค้าได้

ร้านค้าจะแจ้งให้คุณทราบว่าออเดอร์สำเร็จโดยจะส่งการแจ้งเตือน (Push notification) ผ่านทางแอปพลิเคชันดอลฟินของคุณค่ะ