คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyจะทราบผลอนุมัติสินเชื่อภายในกี่นาที

จะทราบผลอนุมัติสินเชื่อภายในกี่นาที

ทราบผลอนุมัติเร็วสุดภายใน 5 นาที  (ยกเว้นช่วงเวลา 23:00 – 01:00 ซึ่งจะทราบผลอนุมัติหลังเวลา 01:00 น.)