คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyจะทราบผลอนุมัติสินเชื่อภายในกี่นาที

จะทราบผลอนุมัติสินเชื่อภายในกี่นาที

คุณสามารถทราบผลอนุมัติเร็วสุดภายใน 5 นาที หากสมัครขอสินเชื่อในช่วงเวลา 23:00 – 01:00 คุณจะทราบผลการอนุมัติสินเชื่อภายหลังเวลา 01:00 น. ค่ะ