คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyจะซื้อสินค้าหรือบริการบนร้านค้าออนไลน์ที่รับสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai via Dolfin Money อย่างไร

จะซื้อสินค้าหรือบริการบนร้านค้าออนไลน์ที่รับสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai via Dolfin Money อย่างไร

เลือกสินค้าหรือบริการ บนร้านค้าออนไลน์ที่รับDolfinและกดชำระเงิน – เลือกชำระเงินด้วยสินเชื่อหมุนเวียน Dolfin money via SCB บนร้านค้าออฟไลน์ที่รับDolfinและกดชำระเงิน