ค่าธรรมเนียม คืออะไร

ค่าธรรมเนียม คือ ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการแอปพลิเคชันดอลฟิน โดยบริษัทฯ จะคิดจากยอดชำระสินค้าหรือบริการที่มีการทำรายการผ่านแอปพลิเคชันดอลฟินค่ะ