คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าDolfin PayLaterคุณสมบัติและวิธีการสมัคร Dolfin PayLater มีอะไรบ้าง

คุณสมบัติและวิธีการสมัคร Dolfin PayLater มีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของผู้สมัครขออนุมัติวงเงิน Dolfin PayLater มีดังนี้

  1. ผู้สมัครต้องถือสัญชาติไทยและมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อนับถึงวันครบกำหนดชำระหนี้งวดสุดท้ายแล้วผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี
  2. เป็นลูกค้าสมาชิก The 1 ที่ได้รับการเรียนเชิญให้สมัครใช้วงเงิน Dolfin PayLater