คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyคิดอัตราดอกเบี้ยอย่างไร และเริ่มเมื่อไหร่

คิดอัตราดอกเบี้ยอย่างไร และเริ่มเมื่อไหร่

1) กรณีใช้ซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ ผ่าน Dolfin Application
– อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ )
– รวมถึงไม่มีการคิดดอกเบี้ย หากไม่มีการใช้วงเงิน ทั้งนี้ดอกเบี้ยจะเริ่มคิดเมื่อมีการเริ่มใช้วงเงินในการชำระค่าสินค่า/บริการ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง ที่ ธปท. ให้เรียกเก็บได้

2) กรณี ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี ผ่านแอป SCB Easy
2.1 เลือกชำระหนี้แบบผ่อนชำระเป็นรายเดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.99% ต่อเดือน (หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกที่ 22% ต่อปี)
สามารถเลือกเบิกเงินขั้นต่ำ
เริ่มต้นที่ 1,000 บาท/รายการ ผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 4 เดือน
ขั่นต่ำ 1,500 บาท/รายการ ผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 6 เดือน
ขั่นต่ำ 3,000 บาท/รายการ ผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 12 เดือน
ขั่นต่ำ 6,000 บาท/รายการ ผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 24 เดือน
ขั่นต่ำ 9,000 บาท/รายการ ผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 36 เดือน

2.2 เลือกชำระหนี้แบบผ่อนชำระขั้นต่ำหรือเต็มจำนวน
เบิกถอนเงินขั้นต่ำ 100 บาท เป็นต้นไป โดยสามารถจ่ายชำระขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 3% ของยอดค้างชำระ อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกที่ 25% ต่อปี