คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับลูกค้าShopJai via Dolfin Moneyคิดอัตราดอกเบี้ยอย่างไร และเริ่มเมื่อไหร่

คิดอัตราดอกเบี้ยอย่างไร และเริ่มเมื่อไหร่

สินเชื่อ ShopJai via Dolfin Money คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปีค่ะ (รวมดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าบริการ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว) โดยดอกเบี้ยจะเริ่มคิดเมื่อมีการเริ่มใช้วงเงินในการชำระค่าสินค่าหรือบริการ แต่หากไม่มีการใช้วงเงินจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยค่ะ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงที่ ธปท. ให้เรียกเก็บได้ค่ะ