คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย สำหรับร้านค้าขั้นตอนการออกใบเสร็จค่าธรรมเนียม และเอกสารหัก ณ ที่จ่าย เป็นอย่างไร

ขั้นตอนการออกใบเสร็จค่าธรรมเนียม และเอกสารหัก ณ ที่จ่าย เป็นอย่างไร

บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จให้เดือนละ 1 ครั้งค่ะ โดยร้านค้าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้จากหน้าหลัก Merchant Center จากนั้นเลือก “การฝากเงิน/การชำระเงิน” และเลือกดาวน์โหลด “รายการชำระเงิน”

ทั้งนี้ร้านค้าสามารถเข้าสู่ Merchant Partner Portal ได้ด้วยบัญชีและรหัสผ่านที่บริษัทฯ ส่งให้หลังจากได้รับการอนุมัติให้เป็นร้านค้ากับแอปพลิเคชันดอลฟินค่ะ

โดยร้านค้าจะต้องส่งเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ดอลฟินภายในสัปดาห์แรกของเดือน