ช้อป FamilyMart ครั้งแรก รับสิทธิ์ซื้อท็อปส์น้ำดื่ม ในราคา 1 บาท

ช้อปที่ร้าน FamilyMart ครั้งแรก ขั้นต่ำ 100 บาท  

รับทันทีคูปองแลกซื้อน้ำดิ่ม H2O ขนาด 1.5 ลิตร (6 ขวด) แพค  

ในราคาเพียง บาททันที 

แคมเปญระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564

ช้อปที่ร้าน FamilyMart ครั้งแรก ขั้นต่ำ 100 บาท  

รับทันทีคูปองแลกซื้อน้ำดิ่ม H2O ขนาด 1.5 ลิตร (6 ขวด) แพค  

ในราคาเพียง บาททันที 

แคมเปญระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไข

 • สิทธิ์พิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยทำรายการชำระเงินที่ FamilyMart ด้วยดอลฟิน วอลเล็ทมาก่อนวันที่ 18 ส.ค 64เท่านั้น และสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครแอปดอลฟิน วอลเล็ทตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 64 – 5 ก.ย. 54 เท่านั้น

 • ลูกค้ารับคูปองแลกซื้อน้ำ H20 1 แพค ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 6 ขวด ในราคาเพียง 1 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ FamilyMart สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เป็นครั้งแรก โดยต้องชำระขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลดแล้ว)

 • คูปองที่ลูกค้าได้รับสามารใช้ได้ที่ FamilyMart สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

 • ลูกค้าต้องชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ทเท่านั้น

 • คูปองที่ลูกค้าได้รับมีอายุถึงวันที่ 5 ก.ย. 64

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน, จำกัดสูงสุด 10,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.