สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

Familymart50

ลูกค้าใหม่ Dolfin ช้อปที่แฟมิลี่มาร์ท

ครบ 100 บาท ลดเหลือ 50 บาท

ตั้งแต่ 25-31 ก.ค. 2563

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

ลูกค้าใหม่ Dolfin สมัครปั๊บรับทันที 50 บาท

 • ลูกค้าที่สมัครใช้งานแอป Dolfin Wallet และยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นต้อนที่บริษัทกำหนดระหว่างวันที่ 25-31 ก.ค. 2563 จะได้รับเงิน Dolfin Bonus 39 บาท เข้าบัญชี Dolfin Wallet และรับคูปองส่วนลดมูลค่า 11 บาท

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน

 • คูปองส่วนลด 11 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน Family Mart ทุกสาขา มูลค่าตั้งแต่ 100 บาท/เซลล์สลิป และจ่ายด้วยแอป Dolfin Wallet

 • คูปองส่วนลดจะต้องใช้ได้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับคูปอง และเมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่านแอป Dolfin Wallet เท่านั้น

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่นับเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

 • ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

 • บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ลูกค้าจะต้องใช้เงินโบนัสได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/getfreebonus/

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.