ได้เงินคืนทุกครั้งที่ช้อป Family Mart

รับเงินคืน 10 บาท ทุกการใช้จ่าย

เมื่อชำระด้วยแอป Dolfin ที่ Family Mart

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

 1. รับคูปองแทนเงินสด 10 บาท เมื่อชำระด้วย Dolfin Wallet ครบ 40 บาท ที่ Family Mart

 • รับคูปองแทนเงินสด 10 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบตั้งแต่ 40 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Family Mart โดยต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดแล้ว

 • คูปองแทนเงินสด 10 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปเมื่อซื้อครบ 40 บาท ที่ Family Mart

 • ระยะเวลากิจกรรม 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563 โดยคูปองมีอายุ 15 วันหลังวันที่ได้รับคูปอง

 • จำกัดการรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ /วัน/คน รวมสูงสุด 3 สิทธิ์/คน/เดือน และ จำกัดการรับสิทธิ์ของผู้ใช้งานทั้งหมดไม่เกิน 10,000 ผู้ใช้งาน/เดือน

 • คูปองแทนเงินสดจะปรากฏในเมนู “คูปองของฉัน” ทันทีเมื่อลูกค้าชำระเงินด้วย Dolfin Wallet เสร็จสิ้นตามเงื่อนไขข้างต้นในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนสิทธิ์ของลูกค้าแต่ละรายตามที่กำหนด

 • สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บัตรเติมเงิน นมผงสูตรสำหรับเด็ก น้ำตาล สินค้าการกุศล และกระเช้าของขวัญ

 

 1. ลูกค้าใหม่ สมัครปั๊บรับเงินดอลฟินโบนัสทันที 39 บาท

 • ลูกค้าใหม่รับเงินดอลฟินโบนัสทันที 39 บาท สำหรับลูกค้า ที่สมัครใช้งานแอป Dolfin Wallet ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ธ.ค. 2563

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน สูงสุด 200,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ

 • เงินโบนัส 39 บาทสามารถใช้ได้ภาย 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับโบนัส

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
  ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 • เงินดอลฟินโบนัส 39 บาท จะถูกส่งเข้าในแอป Dolfin Wallet ของลูกค้าภายหลังจากสมัครใช้งานแอป Dolfin Wallet ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ธ.ค. 2563 เท่านั้น

เงื่อนไขทั่วไปของกิจกรรมที่ 1 และ 2

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่านแอป Dolfin Wallet เท่านั้น

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

 • ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น

 1. รับคะแนนสะสม The1 สูงสุด x3

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ผูกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน กับ Dolfin Wallet และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวผ่าน Dolfin Wallet ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

 • สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม The 1 ในอัตราพิเศษตามที่ระบุด้านล่างนี้ ทุกๆ การใช้จ่าย 25 บาท โดยจำนวนคะแนนที่สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับจะแตกต่างกันตามหน้าบัตรและร้านค้าที่มีการใช้จ่ายดังนี้

 • เฉพาะบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ และ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และลักซ์ รับคะแนนสะสม The 1 x3 เมื่อใช้จ่ายที่ FamilyMart (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) ทุกๆ 25 บาท ได้รับ 3 คะแนน  โดยลูกค้าจะได้รับทั้ง 3 คะแนนภายใน 3 วัน

 • ในการได้รับคะแนนสะสม The 1 ตามอัตราที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้นนั้น รายละเอียดการโอนคะแนนมีดังนี้

  • คะแนนส่วนแรกที่สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับ (1 คะแนนจากการใช้จ่ายทุก 25 บาท) จะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่สมาชิกผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งขณะทำการชำระเงิน

  • คะแนนส่วนที่สองที่สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับ (1 คะแนนจากการใช้จ่ายทุก 25 บาท) จะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่สมาชิกผูกไว้กับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันที่ท่านใช้ในการชำระเงิน

  • คะแนนส่วนที่เหลือที่สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับจะถูกโอนเข้าบัญชีคะแนนสะสม The 1 ที่ท่านผูกไว้กับ Dolfin Wallet ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ดำเนินการผูกบัญชีคะแนนสะสม The 1 กับ Dolfin Wallet คะแนนสะสม The 1 ดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีชั่วคราวที่อยู่ใน Dolfin Wallet จนกว่าท่านจะดำเนินการผูกบัญชีคะแนนสะสม The 1 กับ Dolfin Wallet โดยท่านสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสม The 1 ในบัญชีชั่วคราวดังกล่าวผ่านแอพพลิเคชั่น Dolfin Wallet ได้

 • คะแนนสะสม The 1 ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขในการใช้คะแนนสะสม The 1 เป็นไปตามที่บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัดกำหนด

 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดระหว่างวันที่ 7 ก.ย. 2562 – 30 ก.ย. 2563 เท่านั้น

 • ยอดใช้จ่ายที่ชำระด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่าน Dolfin Wallet ที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้จะถูกนำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสม The 1 ในอัตราพิเศษตามที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น โดยสมาชิกจะไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึงจะไม่ได้รับส่วนลดค่าสินค้าหรือบริการจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน

 • บริษัทเซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด และ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 • กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทเซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด และ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

สมัครใช้งานแอปวันนี้รับโบนัสติดกระเป๋าฟรี 40 บาททันที กดโหลดเลย!