สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

ได้เงินคืนทุกครั้งที่ช้อป Family Mart

รับเงินคืน 10 บาท ทุกการใช้จ่าย

เมื่อชำระด้วยแอป Dolfin ที่ Family Mart

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

 1. เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1) รับคูปองแทนเงินสด 10 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบตั้งแต่ 40 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Family Mart โดยต้องเป็นมูลค่าหลังหัก ส่วนลดแล้ว
  2) คูปองแทนเงินสด 10 บาท สําหรับใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไป เมื่อซื้อครบ 40 บาท ที่ Family Mart
  3) ระยะเวลากิจกรรม 8 ต.ค. 63 – 31 ม.ค. 64 โดยคูปองมีอายุ 15 วันหลังวันที่ได้รับคูปอง
  4) จํากัดการรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ /วัน/คน รวมสูงสุด 3 สิทธิ์/คน/เดือน และ จํากัดการรับสิทธิ์ของผู้ใช้งานทั้งหมดไม่เกิน 10,000 ผู้ใช้ งาน/เดือน
  5) คูปองแทนเงินสดจะปรากฏในเมนู “คูปองของฉัน” ทันทีเมื่อ ลูกค้าชําระเงินด้วย Dolfin Wallet เสร็จสิ้นตามเงื่อนไขข้างต้น ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ไม่เกินจํานวนสิทธิ์ของลูกค้าแต่ละรายตามที่ กําหนด
  6) สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บัตร เติมเงิน นมผงสูตรสําหรับเด็ก น้ําตาล สินค้าการกุศล และกระเช้า ของขวัญ
  7) สงวนสิทธิ์เฉพาะการชําระเงินผ่านแอป Dolfin Wallet เท่านั้น
  8) สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือ บริการอื่นๆ ได้
  9) ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด ท่านจะไม่ สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
  10) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิ พิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11) ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทํารายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดัง กล่าวให้แก่ลูกค้า
  12) บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วม กับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง
  13) หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คําตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
  14) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือ สอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น