หวาน ฟิน! กับไดฟูกุ 2 ชิ้น เพียง 45 บาท

หวาน ฟิน! กับไดฟูกุ 2 ชิ้น เพียง 45 บาท ที่แฟมิลี่มาร์ท คุ้ม 2 ต่อ เมื่อสแกนจ่ายด้วยดอลฟิน วอลเล๋็ท
ต่อที่ 1: กดรับคูปองเพื่อซื้อไดฟูกุ 2 ชิ้น ในราคาเพียง 45 บาท จากปกติ ราคาชิ้นละ 29 บาท
ต่อที่ 2: ทุกๆ การใช้จ่ายครบ 25 บาท รับคะแนน The 1 พิเศษ เมื่อชำระผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 – 17 กุมภาพันธ์ 2565

หวาน ฟิน! กับไดฟูกุ 2 ชิ้น เพียง 45 บาท ที่แฟมิลี่มาร์ท คุ้ม 2 ต่อ เมื่อสแกนจ่ายด้วยดอลฟิน วอลเล๋็ท
ต่อที่ 1: กดรับคูปองเพื่อซื้อไดฟูกุ 2 ชิ้น ในราคาเพียง 45 บาท จากปกติ ราคาชิ้นละ 29 บาท
ต่อที่ 2: ทุกๆ การใช้จ่ายครบ 25 บาท รับคะแนน The 1 พิเศษ เมื่อชำระผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 – 17 กุมภาพันธ์ 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไข

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท รับสิทธิกดรับคูปองแลกซื้อเบเกอรี่อาริกาโตะไดฟูกุ 2 ชิ้นราคาเพียง 45 บาท จากราคาปกติ 58 บาท

 • เมนูที่ร่วมรายการ ได้แก่ ไดฟูกุไส้แรร์ชีส และไดฟูกุไส้ครีมสตรอเบอร์รี่

 • ลูกค้าต้องชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ทเท่านั้น (ไม่รวมถึงการสแกน QR พร้อมเพย์ หรือ QR บัตรเครดิต)

 • สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2565 และต้องใช้คูปองภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน, จำกัดสูงสุด 5,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.