การแชร์บิลจ่ายเงิน
สมัครง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย
ด้วยประสบการณ์ใหม่ eKYC
Slider
การแชร์บิลจ่ายเงิน
สมัครง่าย รวดเร็ว ปลอดภัยด้วยประสบการณ์
ใหม่ eKYC
Slider
  1. กดปุ่ม +
  2. กดปุ่ม Share Bill
  3. ใส่จำนวนเงินและจำนวนคนที่ต้องการเรียกเก็บ (เลือกรวมตัวเองได้) จากนั้นระบบจะทำการคำนวณและแสดงจำนวนเงินที่แต่ละคนต้องจ่าย
  4. ระบบจะทำการสร้าง QR ที่ใช้สำหรับการแชร์บิล และสามารถบันทึกภาพ QR โค้ด ไว้บนมือถือได้

**ในการแชร์บิลจ่ายเงินนั้น จำนวนคนที่แชร์ทั้งหมดต้องมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป