default-banner
Top Up Money
สมัครง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย
ด้วยประสบการณ์ใหม่ eKYC
merchant-partner-cover-m@2x
Top Up Money
สมัครง่าย รวดเร็ว ปลอดภัยด้วยประสบการณ์
ใหม่ eKYC
 1. กดที่ไอคอน +
 2. จากนั้นกด เติมเงิน
 3. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติม
 4. กด เติมเงิน เพื่อยืนยันจำนวนเงิน
 5. กด ยืนยัน เพื่อเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ CenPay
 6. ระบบทำการสร้าง QR Code เพื่อเติมเงินที่ CenPay
 7. ผู้ใช้งานแสดงหน้า QR Code นี้ให้แก่พนักงาน CenPay เพื่อสแกนโค้ด สำหรับเติมเงิน
 1. กดไปที่ไอคอน +
 2. จากนั้นกด เติมเงิน
 3. กด เติมเงิน เพื่อยืนยันจำนวนเงิน
 4. กดเลือกช่องทางการเติมเงิน
 5. กดเลือกเพิ่มบัญชีธนาคาร/บัตรธนาคาร
 6. กด + ที่หัวข้อบัญชีธนาคาร
 7. เลือกธนาคารที่ต้องการเพิ่มบัญชี
 8. ระบบจะ link ไปที่หน้าของธนาคารนั้นๆเพื่อเพิ่มบัญชี
 9. กด ยืนยัน เพื่อยืนยันการเติมเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 10. ผู้ใช้งานใส่ PIN
 11. ระบบตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องและดำเนินการเติมเงินสำเร็จ
 12. ระบบแสดงรายละเอียดการเติมเงิน
 1. กดไปที่ไอคอน +
 2. จากนั้นกด เติมเงิน
 3. กด เติมเงิน เพื่อยืนยันจำนวนเงิน
 4. กดเลือกช่องทางการเติมเงิน
 5. กด ยืนยัน เพื่อเติมเงินผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS
 6. ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
 7. กด เปิด เพื่อเปิดแอพ K Plus
 8. ระบบจะเปิดแอพ K Plus เพื่อให้ผู้ใช้ดำเนินการเติมเงินบนหน้าแอพ