default-banner
Sign Up Account
สมัครง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย
ด้วยประสบการณ์ใหม่ eKYC
merchant-partner-cover-m@2x
Sign Up Account
สมัครง่าย รวดเร็ว ปลอดภัยด้วยประสบการณ์
ใหม่ eKYC

กดปุ่มสมัครใช้งาน

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และกดปุ่มยืนยัน

กรอกรหัสยืนยัน ที่ได้รับทาง SMS

*หากยังไม่ได้รับรหัสยืนยัน สามารถกดขอได้ใหม่เมื่อครบ  1 นาที

  • ตั้งรหัส PIN เพื่อใช้ในการจ่ายเงิน หรือยืนยันการทำรายการภายในแอป Dolfin Wallet
  • ยืนยันรหัส PIN อีกครั้ง
  • สแกนบัตรประชาชน ด้านหน้า
  • เมื่อสแกนเรียบร้อย แอป จะบอกให้ผู้ใช้งานพลิกเพื่อสแกนด้านหลังบัตรต่อ
  • สแกนบัตรประชาชน ด้านหลัง
  • ตรวจสอบข้อมูล และแก้ไข ให้ถูกต้องตรงตามบัตรประชาชน
  • เลือก สแกนใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนว่าผู้ใช้งานเป็นบุคคลคนเดียวกันกับเจ้าของบัตรประชาชน
  • กระพริบตา 1 ครั้ง เพื่อทำการสแกนใบหน้า

หากการยืนยันข้อมูลบัตร ประชาชนและใบหน้าเสร็จสมบูรณ์ แอปจะแจ้งให้ผู้ใช้งานไปทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเพิ่มเติมที่จุดบริการยืนยันตัวตน

ผู้ใช้งานสามารถกดดูรายชื่อร้านค้าที่รับยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน หรือสามารถออกจากขั้นตอนดังกล่าวเพื่อเข้าสู่แอป Dolfin Wallet