default-banner
Link Credit / Debit
card
สมัครง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย
ด้วยประสบการณ์ใหม่ eKYC
merchant-partner-cover-m@2x
Link Credit / Debit card
สมัครง่าย รวดเร็ว ปลอดภัยด้วยประสบการณ์
ใหม่ eKYC

เลือกเมนู ‘จัดการบัตรและบัญชี’

เข้าสู่หน้า ‘จัดการบัตรและบัญชี’

เลือกผูกบัตรเครดิต/เดบิต

กรอกข้อมูลบัตร

กด Confirm

ยืนยันรหัส OTP ที่ธนาคารผู้ออกบัตรได้ทำการส่ง SMS ไปให้ที่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน

แอปฯแ จ้งการผูกบัตรสำเร็จบัตรแสดงบนหน้าบัตรและบัญชี