default-banner
การรับเงินด้วย QR
สมัครง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย
ด้วยประสบการณ์ใหม่ eKYC
merchant-partner-cover-m@2x
การรับเงินด้วย QR
สมัครง่าย รวดเร็ว
และปลอดภัยขั้นสูงสุด

การรับเงินด้วย QR Code เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการรับเงินจากอีกฝ่ายที่เป็นผู้ใช้งาน Dolfin Walletเหมือนกัน โดยที่ผู้รับเงินทำการเปิด QR ให้ผู้ใช้อีกฝั่งทำการสแกน QR เพื่อทำการโอนเงินให้

  1. ไปที่ “QR ของฉัน
  2. เลือกเมนูรับเงินตรงมุมบนขวา
  3. แสดง QR โค้ดให้ผู้ใช้งานอีกฝ่ายทำการสแกนและระบุจำนวนเงินเพื่อจ่ายเงิน
  4. เมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงว่าได้รับเงินสำเร็จแล้ว
  1. ไปที่ “QR ของฉัน
  2. เลือกเมนูระบุจำนวนเงิน
  3. ระบุจำนวนที่ต้องการจะรับ
  4. จะได้ QR ที่มีจำนวนเงินที่จะรับระบุไว้ จากนั้นให้ใช้ QR นี้กับผู้ใช้อีกฝ่ายทำ การแสกนเพื่อโอนเงิน