Link Bank Account
สมัครง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย
ด้วยประสบการณ์ใหม่ eKYC
Slider
Link Bank Account
สมัครง่าย รวดเร็ว ปลอดภัยด้วยประสบการณ์
ใหม่ eKYC
Slider

กดเมนู ด้านซ้ายบนของหน้าจอ

เลือกเมนู ‘จัดการบัตรและบัญชี’

เข้าสู่หน้า ‘จัดการบัตรและบัญชี’

ไปที่ผูกบัญชีธนาคาร

เลือกธนาคาร

กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารบนหน้าของระบบธนาคาร

หากขอมูลบัญชีธนาคารถูกต้อง ระบบจะแจ้งว่าคุณได้ผูกบัญชีสำเร็จ

จากนั้นบัญชีธนาคารที่ทำการผูกไว้จะแสดงบนหน้าจัดการบัตรและบัญชี