Major Cineplex

  • รายละเอียดคูปอง
  • เงื่อนไขการใช้งาน

ฟินกับชุดคูปอง Welcome Pack

(จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ์ สูงสุด 100,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)

ฟินกับตั๋วหนัง Major Cineplex 1 ที่นั่งเพียง 99 บาท จากปกติ 260 บาท สำหรับที่นั่งปกติที่ซื้อจากตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ เฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้งานใหม่และกดรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2562 (คูปองสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562) (ยกเว้นสาขา Siam Paragon, EmQuartier, ICONSIAM, Central Embassy)

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชุดคูปอง Welcome Pack เฉพาะผู้สมัครใช้งานใหม่ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดและกดรับสิทธิ์ชุดคูปอง Welcome Pack ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2562 (คูปองสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562)
o กรณีลูกค้าต้องการอัพเกรดเป็นที่นั่ง ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ที่เพิ่มจากราคาที่นั่งปกติให้แก่โรงภาพยนตร์
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับคูปองที่อยู่ใน Dolfin Wallet Application เท่านั้น
o ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา (ตามที่ระบุไว้ในคูปองเมื่อกดใช้คูปอง) หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือค่าบริการอื่นๆ ได้
o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
o ในการใช้คูปองท่านจะต้องแสดงคูปองดังกล่าวพร้อมทั้งใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet กับร้านค้าที่ร่วมรายการ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
o บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสิทธิ์คูปองที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
o หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
o การใช้จ่าย Dolfin wallet มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสม The 1 Point เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
o บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

สอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 4 ทุ่ม

Get Coupon