รับคะแนน The 1 สูงสุด 15 เท่า

  • รายละเอียดคูปอง
  • เงื่อนไขการใช้งาน

เมื่อใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet ครั้งแรก

ฟินกับคะแนนโบนัส The 1 รับ 150 คะแนน เมื่อช้อปครบ 500 บาท / เซลล์สลิป (ปกติ 3,750 บาท) เฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้งานใหม่ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 2562 จำกัด 1 ท่าน / สิทธิ์ สูงสุด 100,000 สิทธิ์ตลอดรายการ เฉพาะที่ Central Department Store, Robinson, Supersports, OfficeMate, Marks & Spencer, Payless ShoeSource, Matsumoto Kiyoshi, Komonoya, Segafredo, B2S และ MUJI

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครใช้งานใหม่ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดและใช้ Dolfin Wallet ชำระสินค้าหรือบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ Central Department Store, Robinson Department Store, Supersports, OfficeMate, Marks & Spencer, Payless ShoeSource, Matsumoto Kiyoshi, Komonoya, Segafredo, B2S, MUJI, Sketcher, Fila, Speedo, New Balance และ Fit Sport

o จำกัด 1 สิทธิ์/ ผู้ใช้งาน รวมสูงสุด 100,000 สิทธิ์ตลอดรายการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 – 31 ต.ค. 62

o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือค่าบริการอื่นๆ ได้

o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

o ในการใช้คูปองท่านจะต้องแสดงคูปองดังกล่าวพร้อมทั้งใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet ที่ร้านค้า เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ร่วมรายการเท่านั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับคูปองที่ อยู่ใน Dolfin Wallet Application เท่านั้น

o ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา (ตามที่ระบุไว้ในคูปองเมื่อกดใช้คูปอง) หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

o บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

o ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า o ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนคะแนนสะสมออกจากบัญชีสมาชิกได้

o หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

o ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามศูนย์บริการลูกค้า Dolfin ที่ 02-255-5959 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 4 ทุ่ม

o บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

Get Coupon